قوانین و مقررات مرجوع کالا

** به دلیل ماهیت کالاهای موجود در فروشگاه، در حال حاضر امکان مرجوع و یا تعویض کالاهای خریداری شده وجود ندارد و خریدار باید با آگاهی و دانش کامل نسبت به خرید اقدام کند **